POLSKO-CZESKA książka dla dzieci od stowarzyszenia MARYŠKA

Prezydenci Polski i Czech : „Nie dla dyskryminacji”
15 października 2017
Dni wolne od pracy w Czechach 2019
26 marca 2019

Mamy przyjemność poinformować wszystkich Polaków w Czechach, że została  wydana oryginalna, dwujęzyczna, pięknie ilustrowana POLSKO-CZESKA książka dla dzieci, rodziców oraz studentów filologii polskiej i czeskiej:
„OPOWIEŚCI MAGDUSI – PŘÍBĚHY MALÉ MAGDY”.

 

Ta naprawde magiczna publikacja została opracowana przez międzynarodowy zespół w składzie: autorka polskiego tekstu pisarka, poetka, aktorka, reżyserka i bajarka Edyta Ślączka-Poskrobko z Białegostoku; autorka ilustracji wybitna lwowska malarka polskiego pochodzenia Wiera Kalinowska, która obrazki zamieszczone w książce namalowała oryginalną techniką Pan-pastel; autorka czeskiego przekładu Alena Mrázová, pisarka, tłumaczka i nauczycielka języków obcych z Pragi; autor projektu graficznego Oleksii Rybakow ze Lwowa; korektorka czeskiego tekstu Naděžda Petrovičová z Pragi; korektorka tekstu polskiego Beata Flaga z Rzeszowa; wydawca Leonard Fuleczek (Oficyna HALEGG Krzyżanowice) i koordynatorka projektu Kamila Smigová z Bogumína.

 

Uroczysta promocja książki miała miejsce w dniu 20.09.2017 r. w Starym Boguminie, symbolicznie przy granicy Polski i Republiki Czeskiej. W następnych dniach odbyły się spotkania autorskie, połączone z głośnym czytaniem fragmentów publikacji w szkołach podstawowych w Krzyżanowicach, Boguminie i Pudłowie. W listopadzie podobne imprezy są także planowane w Czeskim Cieszynie, w Karwinej i Pradze.
Cena jednej książki to 250 koron lub 40 zł.

 

Zwracamy się w związku z tym do wszystkich organizacji, zajmujących się edukacją językową oraz rozwijaniem  dobrych relacji polsko-czeskich, do polskich szkół i przedszkoli w Czechach i na Zaolziu, a także do wszystkich zainteresowanych po obu stronach granicy i bardzo prosimy o wsparcie naszego polsko-czeskiego projektu poprzez zakupienie książki. Szkoły i organizacje mogą składać zamówienia na większą liczbę egzemplarzy pod tym adresem:

 

Bohumínský spolek MARYŠKA
náměstí T. G. Masaryka 939, 735 81 Nový Bohumín
Kamila Smigová, předsedkyně spolku
tel. 776 577 722
e-mail smigova.kamila@seznam.cz
Dla zainteresowanych książką w Pradze i w Czechach: tel.604 370 538


Angel Juicer